Våra riktlinjer

Vi har ett ansvar

Hållbarhet är kärnan i vår affärsmodell. När vi bygger anläggningar får fler tillgång till lokalproducerad, grön el. Vi bidrar till att sänka våra kunders koldioxidutsläpp och stärker deras hållbarhetsarbete.

Vår ambition är att vara kunskapsledande inom solcellsbranschen. Genom att skapa enkla och säkra affärsmodeller blir solceller långsiktigt hållbara.

För mer information om hur vi agerar kan ni läsa vår hållbarhetsrapport och våra riktlinjer.