Vi hjälper er att bygga en strategi för att skapa värde inom solceller och geoenergi.

Och vi skräddarsyr en enkel och trygg leverans med minimerade risker.

Steg 1: Undersök hur solceller och geoenergi kan skapa affärsvärde för er

Gör en förstudie

 • För enskilda byggnader eller hela fastighetsbestånd.
 • Teknisk, ekonomisk, juridisk och miljömässig förstudie.
 • Specialstudier för markbaserade solparker.

Ta fram strategi

 • Länka solceller och geoenergi till er strategi inom kommunikation och CSR.
 • Involvera kollegor inom marknadsföring och hållbarhet med skräddasytt material.
 • Analysera hur bolag som liknar er agerar inom området.

Ett case – solceller på taket till kontorshus

Affärsvärde: satsning på kommunikation (skyltar, information, synlighet) gav stolta hyresgäster som ofta visar solcellerna för sina kunder – bidrar till
• högre kvarsittningsgrad
• lägre vakansgrad
• på sikt ett hyrespremium

Miljönyckeltal: bidrag till två av bolagets hållbarhetsmål
• köpt energi i byggnaden minskad med 7%
• 90 ton CO2 per år sparat

Ekonomi: en tiondel av byggnadens elkostnad inlåst under resten av byggnadens livstid, till 5% lägre pris än dagens elkostnad inklusive nätavgifter och skatt – och prisskillnaden kommer sannolikt öka över tid

Analysera gamla projekt

 • Livscykelanalys av ekonomi och CSR-fotspår för redan genomförda projekt.
 • Hantering av lagar, regler och skattefrågor.
 • Implementering av trygg, heltäckande drift- och förvaltningsplan.

Efter att vi genomfört ett av Sveriges största solpanelsprojekt som en del av Järvalyftet behövde vi utvärdera ekonomin och konsolidera kunskapen om hur vi skall arbeta med dessa frågor framöver. Här har Eneo bidragit med ny kunskap och ett omfattande arbete.

Jenny Berglund, ombyggnadschef på Svenska Bostäder

Steg 2: Installera solceller eller geoenergi

infograph2-eneo

Alternativ A:

Köp lokal energi som en tjänst

 • Vi bygger en anläggning på er fastighet, utan någon kostnad för er.
 • Vi tar fullt ansvar för helheten och för alla risker: teknisk prestanda, drift, ekonomi, juridik och CSR-fotspår.
 • Ni köper energin från anläggningen, till ett i förväg bestämt pris.
 • Ert enda arbete är att ge oss information om fastigheten.
 • Ni vet exakt från början vad er lokala energi kommer kosta, under hela byggnadens livslängd.
 • Inga avgifter tillkommer.
 • Eneo kan inte omförhandla det pris ni ska betala för energin. Priset justeras bara årligen med inflationen.
 • Eneo är ägare till anläggningen, och ansvarig för att ha koll på lagar och regler.
 • Eneo håller i alla myndighetskontakter – skattefrågor, bygglov, elcertifikat, ursprungsgarantier och allt annat.
 • Eneo är ansvarig för all drift, service, och återinvesteringar. Inget av detta kan leda till oväntade kostnader för er.
 • Eneo övervakar anläggningen dagligen och optimerar energiproduktionen. Detta tryggar värdet för er – och hållbarhetsnyttan för samhället.
 • Energitjänsten kan avbrytas närsomhelst av er, genom att ni köper ut anläggningen till ett i förväg bestämt pris.
 • Anläggningen finansieras av tryggt, långsiktigt pensionskapital från Folksam, KPA och Europeiska Investeringsbanken via vår partner Infranode.

Alternativ B:

Investera själv i lokal energianläggning

 • Vi ger er fullt konsultstöd genom hela projektets livscykel om ni själva investerar i anläggningen.
 • Vi hanterar förstudier, upphandlingsunderlag, projektledning, myndighetskontakter och förvaltning.
 • Vi hjälper även till med att skapa grunden för färdiga affärsresultat – t.ex. kommunikationsplan, hållbarhetsanalys och ekonomisk rapportering.

Hur vet jag vilken lösning som passar bäst – energi som tjänst eller investera själv?

Bedöm risk

Analysera vilka risker du är beredd att hantera i din egen organisation – och vilka du hellre vill att en leverantör tar på sig. Kartlägg tekniska, ekonomiska, juridiska, CSR-relaterade risker.

Bedöm tidsåtgång

Analysera hur mycket tid din organisation kan eller vill lägga på projektet. Summera tidsåtgången från förstudie till drift och förvaltning, samt tidsåtgången för att ni bygger upp er kunskap i området.

Bedöm totalkostnad över tid

Analysera totalkostnaden över projektets livscykel. Summera alla kostnader – er interna tid, konsultkostnader, projektkostnader, kostnaden för ert kapital, drift och förvaltningskostnader. Ofta blir totalkostnaden över projektets livstid ungefär densamma i de två alternativen. Då handlar beslutet mer om de två första punkterna, risk och tid.

Alla våra leveranser skräddarsys för er bransch och era specifika behov.

Läs mer om våra kunder

Beskriv vad du behöver så återkommer våra specialister till dig.