Leverans: Solceller

Branch: Fastighetsägare

AFA Fastigheter

”Miljöaspekten är viktig för våra hyresgäster och med det här systemet kommer vi kunna involvera våra hyresgäster i hur elförbrukningen ser ut under året.”
Ulrika Rydén, Energi- och Hållbarhetsansvarig

AFA Fastigheter är en av Stockholms största fastighetsägare. Under 2015 bad AFA oss om ett enkelt, kostnadssäkert sätt att få solceller på plats. Vi tog samtidigt ihop med AFA:s reklambyrå fram ett koncept för kommunikation av solelen till kontorshyresgäster.

Vår första leverans av solceller som en tjänstelösning gjordes hösten 2015 på ett kontorshus på Södermalm i Stockholm. Solcellerna lanserades genom skyltning i fastigheten, mediakommunikation, och ett stort event för hyresgästerna och deras kunder där över 100 hyresgäster deltog.

Satsningen uppmärksammades bland annat av Ny Teknik och vann ett branschpris. Under 2016 fördjupar AFA samma strategi med solceller på kontorshuset Blekholmen i centrala Stockholm. Läs mer här.

20 st

normalstora lägenheters elförsörjning - så mycket ny grön el skapar afas solceller

Leverans: Geoenergi

Branch: Fastighetsägare

Balder / Tulia

”En väldigt bra lösning för oss eftersom vi får garantier för hela perioden. Vi är ingen stor värmeleverantör själva, då är det bättre att proffsen levererar det och garanterar säkerhet.”
Peder Greitz, projektledare (Fastighetstidningen 16 okt 2014)

Tulia äger kommersiella lokaler i Stockholmsområdet. Bolaget ägs till 50% av Balder, ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Under 2014 behövde Leos Lekland, en av Tulias hyresgäster, en grön klimatlösning för att kunna flytta in i en fastighet i Arninge. Både värme och kyla i höga effekter krävdes för att klara stora mängder av lekande barn under kalla vintermorgnar och heta sommardagar. Att lösningen skulle vara resurssnål, med låsta kostnader och ett minimum av servicebehov, var självklart.

En snabb leverans av geoenergi som en tjänst innebar att inflytt kunde göras i tid, utan att varken fastighetsägare eller hyresgäst behövde bygga upp kunskap för att drifta energianläggningen.

4 månader

total projekttid till att fastigheten var fullt försörjd med grön energi

Leverans: Konsultprojekt

Branch: Offentlig sektor

Svenska Bostäder

”Efter att vi genomfört ett av Sveriges största solpanelsprojekt som en del av Järvalyftet behövde vi utvärdera ekonomin och konsolidera kunskapen om hur vi skall arbeta med dessa frågor framöver. Här har Eneo bidragit med ny kunskap och ett omfattande arbete.”
Jenny Berglund, ombyggnadschef

Svenska Bostäder ägs av Stockholm Stad och är ett av Sveriges största bostadsbolag. Under 2013 och 2014 installerade bolaget solceller på 25 fastigheter som en del av Hållbara Järva, en satsning på att lyfta boendemiljön i områdena runt Järvafältet.

Efter att första etappen var klar arbetade Eneo med Svenska Bostäders solcellsteam för att sammanfatta lärdomar. Ihop gjorde vi en full utvärdering av projektets upphandlingsprocess, driftrutiner och ekonomi. Vi gick även igenom hur solcellerna engagerat hundratals hyresgäster i en positiv dialog med Svenska Bostäder – den största och mest oväntade framgången i projektet. Hur uppnår man det igen i nästa område som får solceller?

Resultatet blev en handbok för projektledare att använda i Svenska Bostäders framtida satsningar på solceller.

10.000 kvm

takbaserade solceller på 25 fastigheter utvärderade

Leverans: Solceller

Branch: Konferens/Hotell

Yasuragi

”Det är centralt att kontinuerligt reducera vår energiförbrukning och att kunna kommunicera det till våra gäster. Eneos affärsmodell hjälper oss att uppnå detta på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt med solceller.”
Sunniva Fallan Röd, VD

Yasuragi är ett spahotell på Hasseludden utanför Stockholm. En stark hållbarhetsprofil gör att kunder förväntar sig en anläggning som gör allt för att minimera miljöavtrycket. Att satsa på solceller har länge varit en självklarhet för Yasuragis team, men trots flera utredningar hade man inte hittat en lösning som passade hotellet.

Vi skapade en fulltjänstelösning åt Yasuragi som gjorde solcellsfrågan till ett enkelt beslut utan krav på arbetsinsats, och utan kostnadsrisker. Vi arbetade nära fastighetsägaren Home Properties (som precis som Yasuragi ägs av Petter Stordalen) för att genomföra installationen snabbt och utan störningar för gästerna. I augusti 2015, tre månader efter beslutet, började solcellerna leverera grön el som används direkt i Yasuragis verksamhet. Enkelheten i konceptet uppmärksammades i december samma år av Dagens Nyheter.

6 miljoner

iPhone-laddningar per år möjliga för Yasuragis gäster med takets solel

Leverans: Geoenergi

Branch: Bostadsutvecklare

Rosendal Fastigheter

”Eneos geoenergilösning ger bostadsrättsföreningen miljövänlig energi till ett förutsägbart pris som dessutom är lägre än alternativen. För de boende är hållbarhetsfokus en självklarhet och nu kommer de att få flytta in i ett av Uppsalas energieffektivaste hus.”
Henrik Svanqvist, VD

Rosendal Fastigheter utvecklar en bostadsfastighet som kommer att bli ett helt kvarter i centrala Uppsala: Inspiration Rosendal. Att skapa ett grönt konceptboende har varit viktigt, inte minst för att svara mot lägenhetsköparnas förväntningar.

En innovativ lösning med geoenergi krävdes för att nå de högt ställda miljökraven på uppvärmning. Eneo har byggt lösningen parallellt med husbygget. Från och med inflytt 2017 kommer vi leverera värme från geoenergi som en enkel tjänst till föreningen.

Satsningen har gett två ytterligare miljöfördelar. Under byggfasen förser vi PEAB med helt grön byggvärme. Och i samarbete med ICA i bottenplanet stärker vi hållbarhetsprofilen ytterligare när fastigheten är klar. Genom att återvinna spillvärmen från ICA:s kyldiskar sänker vi butikens energianvändning. Läs mer.

344 st

lägenheter med 100% grön uppvärmning från föreningens egen mark

Leverans: Solceller

Branch: Bostadsutvecklare

Areim / Skanska

”För oss ger solceller en möjlighet både att bidra till minskad klimatpåverkan och att profilera Fredriksdals Kanal. Det finns ett stort intresse för klimatsmarta lösningar och förnybar energi idag.”
Anna Broman, förvaltningsansvarig

Skanska bygger ihop med fastighetsbolaget Areim en bostadsrättsförening i Hammarby Sjöstad. Den Svanenmärkta byggnaden, Fredriksdals Kanal, är klar för inflyttning 2017.

Flera undersökningar de senaste åren visar mycket högt stöd hos svenska privatpersoner för solceller. Och man vill använda närproducerad solel oavsett om man bor i villa eller lägenhet.

För att tillgodose sådana önskemål hos köparna skapades ett solcellskoncept för Fredriksdals Kanal. Ett krav var att föreningen inte själv ska behöva bygga kunskap eller lägga tid på att ta ansvar för solcellerna. Genom ett fulltjänsteavtal blir solcellerna nu en funktionell och helt bekymmersfri del av boendemiljön. Läs mer.

0.5 miljoner

liter kaffe kan bryggas per år med föreningens egen solel

Leverans: Konsultprojekt

Branch: Offentlig sektor

Tyresö Bostäder

För att uppnå målen i ett ambitiöst miljöprogram, inspirera sina medborgare och säkra energikostnader så utvärderar Tyresö Kommun lokal grön energi.

Tyresö Bostäder, kommunens bostadsbolag, är med sitt stora fastighetsbestånd en central del av utvärderingen. Tillsammans med Tyresö Bostäder gick Eneo igenom alla fastigheter i beståndet och kategoriserade dem efter lämplighet för geoenergi och solceller. Vi gjorde sen en kortfattad teknisk och ekonomisk förstudie för de byggnader som var mest lovande.

För att hjälpa kommunen i arbetet mot ett färdigt beslutsunderlag genomförde vi en workshop om juridiska frågor, upphandling, CSR-risker och lyckade exempel på kommunikation av lokal energi till kommunmedborgare.

64 st

bostadsfastigheter analyserade för grön potential

Prata med en av våra specialister idag: 0771-88 88 00