SVTC Solar Scorecard – guide till hållbara solpaneler

29 juni, 2018

 

SVTC Solar Scorecard hjälper köpare att välja solpaneler som tillverkats under schyssta villkor och vars e-avfall hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Solenergi är en grön energikälla. Så som kund antar man ofta att det är självklart att panelerna är tillverkade med hänsyn till hållbarhet och social rättvisa. Men hur ska man veta om panelerna är tillverkade under schyssta villkor?

För att underlätta för kunder vid val av solpaneler har kontrollorganisationen Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) tillsammans med universitetet i Edinburgh skapat Solar Scorecard. Ett protokoll där olika solcellstillverkare jämförs på åtta punkter och man snabbt ser hur väl de presterar inom hållbarhet och social rättvisa.

Punkterna som poängsätts

  • Utökad producentansvar (15 p)
  • Utsläppsrapportering (15 p)
  • Arbetsrätt, hälsa och säkerhet (15 p)
  • Distributionsflöden (15 p)
  • Tillverkningsmaterial och giftighet (10 p)
  • Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser (10 p)
  • Vattenanvändning (10 p)
  • Hantering av konfliktmineraler (10 p)

Maxpoängen är 100 poäng. I mätningen för 2016-2017 granskades 35 tillverkare. Den som presterade bäst, SunPower, fick 98 poäng. Medan de fem som presterade sämst inte nådde upp till mer än 12 poäng. I protokollet, som kan laddas ner här, ingår även en kort analys av den aktuella mätningen.

SVTC drivs av flera intressenter och har i över 30 år arbetat för att elektronikproducenter ska ta livscykelansvar för sina produkter. Det omfattar bland annat att skydda arbetare från exponering av giftiga kemikalier. Och att hindra tillverkarna från att dumpa farligt elektronikavfall i utvecklingsländer. Organisationen har genomfört scorecard-mätningar av solcellstillverkare sedan 2009.