Vad är värdet av solceller för ditt företag?

En satsning på solceller skapar flera värden:

Nå hållbarhetsmål

Låst elkostnad

Kommunikativt verktyg

Nordic Choice Hotels – Yasuragi

“För Yasuragi var det en självklarhet att installera solceller på taket. Tack vare en god relation med vår fastighetsägare som förstår vikten av fastigheter som har höga miljövärden fick vi gehör för våra önskemål. Vi såg tidigt fördelarna att en leverantör äger, driftar och förvaltar.

Vi kommunicerar vår solcellssatsning i många kanaler. Våra gäster som är i huset får information om denna och vårt övriga hållbarhetsarbete i en informationsfilm som rullar på skärmar på flera platser på hotellet. Tack vare att vi berättar om våra hållbarhetssatsningar upplever vi att gästerna ser hotellet som ett hållbart destinationsalterantiv.

Eneo levererar på en servicenivå som få klarar av. De agerar, är tydliga, ständigt närvarande och proffsiga i sin kommunikation för att säkerställa en fungerande produkt och kundnöjdhet. Eneo har en tydlig hållbarhetsprofil som attraherar oss. Tack vare att vi har gjort ordentliga utredningar och tagit in experter har vi hittat en lösning som är långsiktigt hållbar.”


Liza Jörnung
Fastighetschef på Yasuragi

Solpark eller solceller på tak?

Det finns ett växande intresse för solparker i Sverige.  Det finns flera solparker i bruk idag, och ägs av nationella eller lokala energibolag.

Nu får företag i allt högre grad upp ögonen för solparker. Orsakerna är flera:

 • En solpark tillför din organisation en större mängd ny förnyelsebar energi än vid solceller på tak.
 • Ni är inte beroende av om ni hyr eller äger era fastigheter när ni skapar en solpark.
 • Ni skickar ett kraftfullt, synligt budskap om ert hållbarhetsarbete internt och till era kunder.

Vi på Eneo har flera aktiva dialoger med kunder om solparker. Vi har också gjort flera förstudier till solparker. Vi kan hjälpa din organisation med alla era frågeställningar.

2 sätt att bygga solceller på

PPA

Ägande: Leverantören äger solcellsanläggningen men solcellerna är installerade på ditt tak eller mark

Underhåll: Leverantören ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Din organisation betalar ett fast pris per kWh producerad solel. Precis som när du betalar för din vanliga el.

Ansvar: Leverantören tar all risk

Bygga själv

Ägande: Som ett klassiskt byggprojekt där du äger anläggningen och upphandlar konsulter vid behov

Underhåll: Din organisation ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Stor initial ekonomisk investering som betalas av genom att du köper mindre el från nätet

Ansvar: Din organisation tar all risk

Hur kan vi hjälpa er?

Vi har omfattande erfarenhet av att skapa solcellsprojekt åt stora företag. Vi hjälper gärna till oavsett om det gäller solceller på tak eller solpark, och oavsett vilken affärsmodell som passar dig. Vi gör dessutom projekt utanför Sverige.

Välkommen att höra av dig så tar vi reda på hur solceller kan skapa värde för er.

Joar af Ekenstam
Ansvarig Stora företag
joar@eneosolutions.se
+46 707 593 007

Vad kan vi göra för er?

FÖR- & EFTERARBETE

Konsultstöd

 • Utveckla en genomtänkt strategi för solceller
 • Utred er potential och vilka hinder som finns för solceller
 • Kommunicera er satsning korrekt och integrera i hållbarhetsredovisningen

ALTERNATIV 1

PPA – en helhetslösning

 • Vi bygger, äger och förvaltar projektet
 • Vi tar fullt ansvar för all ekonomisk och juridisk risk
 • Ni köper solelen för ett fast, långsiktigt pris per kWh

ALTERNATIV 2

Stöd vid ert eget projekt

 • Vi skapar ert förfrågningsunderlag och utvärderar leverantörer
 • Vi projektleder byggnation ända till slutbesiktning
 • Vi förvaltar projektet (även för redan existerande anläggningar)