Vad är värdet av solceller för kommuner och regioner?

Att skaffa solceller och få egenproducerad grön el har många värden:

Krafttag i hållbarhetsarbetet

Inspirerar kommuninvånare

Förebilder för samhällsaktörer

Kommunikativt verktyg

Solceller är inte längre en vågskål mellan ekonomi och minska koldioxidavtryck. El från solcellsanläggningar på tak har jämförbara kostnader med vad man betalar från nätet per kWh sett över anläggningens livstid.

Järfälla kommun

“Vi fick ett tydligt mål från politiken. Att bygga 1000 kW solceller innan år 2025. Vi funderade över hur vi bäst skulle realisera det. Vi undersökte olika alternativ och landade i att vi gör det bäst genom att köpa solceller som tjänst genom en PPA-upphandling.

Det tyngsta argumentet för PPA var ekonomin. Att driva anläggningarna i egen regi och själva stå för projektledare, installation, förvaltning samt inte ha möjlighet att investera kapitalet i något annat skulle bli dyrare. Det var även tids och kunskapsaspekter på avdelningen som gjorde att vi bottnade i PPA.

Det har verkligen blivit ett lyckat projekt. Eneo har varit med hela vägen och varit väldigt professionella. Vi har bara 50 kW kvar tills vårt mål och vi har kunnat lägga den tilltänkta budgeten på något annat. Allt detta samtidigt som elen kostar lika mycket som den som vi köper på nätet. Jag är absolut stolt över vad vi har lyckats med.”


Emanuel Olofsson,
Enhetschef Förvaltning i Järfälla kommun

Solpark eller solceller på tak?

Det finns ett växande intresse för solparker i Sverige. Det finns flera solparker i bruk idag, och ägs av nationella eller lokala energibolag.

Orsakerna till ökat intresse för solparker är flera:

 • Med en solpark tillför din organisation en större mängd ny förnyelsebar energi till nätet än vid solceller på tak.
 • Ni är inte beroende av om ni hyr eller äger era fastigheter när ni skapar en solpark.
 • Ni skickar ett kraftfullt, synligt budskap om ert hållbarhetsarbete internt och till era kunder.

Vi på Eneo har flera aktiva dialoger med kunder om solparker. Vi har också gjort flera förstudier till solparker. Vi kan hjälpa din organisation med alla era frågeställningar.

2 sätt att bygga solceller på

PPA

Ägande: Leverantören äger solcellsanläggningen men solcellerna är installerade på ditt tak eller mark

Underhåll: Leverantören ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Din organisation betalar ett fast pris per kWh producerad solel. Precis som när du betalar för din vanliga el.

Ansvar: Leverantören tar all risk

Bygga själv

Ägande: Som ett klassiskt byggprojekt där du äger anläggningen och upphandlar konsulter vid behov

Underhåll: Din organisation ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Stor initial ekonomisk investering som betalas av genom att du köper mindre el från nätet

Ansvar: Din organisation tar all risk

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Eneo erbjuder kundanpassade solcellslösningar. Oavsett om du funderar på solceller på tak eller solpark kan Eneo hjälpa till. Vi utför också konsultuppdrag för alla områden inom solenergi.

Välkommen att höra av dig så tar vi reda på hur solceller kan skapa värde för er.

Hans Viken
Ansvarig offentlig sektor
hans@eneosolutions.se
+46 70 675 55 79

Vad kan vi göra för er?

FÖR- & EFTERARBETE

Konsultstöd

 • Utveckla en genomtänkt strategi för solceller
 • Utred er potential och vilka hinder som finns för solceller
 • Kommunicera er satsning korrekt och integrera i hållbarhetsredovisningen

ALTERNATIV 1

PPA – en helhetslösning

 • Vi bygger, äger och förvaltar projektet
 • Vi tar fullt ansvar för all ekonomisk och juridisk risk
 • Ni köper solelen för ett fast, långsiktigt pris per kWh

ALTERNATIV 2

Stöd vid ert eget projekt

 • Vi skapar ert förfrågningsunderlag och utvärderar leverantörer
 • Vi projektleder byggnation ända till slutbesiktning
 • Vi förvaltar projektet (även för redan existerande anläggningar)