Vad är värdet av solceller för fastighetsägare?

Att skaffa solceller och få egenproducerad grön el har många värden:

Värdeutveckling på fastigheter

Ökad attraktivitet för hyresgäster

Stärkt hållbarhetsprofil

AFA Fastigheter

“Som fastighetsförvaltare gäller det att vara lyhörd över hur verksamheterna och trender förändras på kontorsmarknaden. Vi tänker också mycket på hållbarhet och hur vi långsiktigt stärker vårt fastighetsinnehav. Solcellssatsning rimmar väl överens med våra övergripande bolagsmål att bli mer hållbara och energieffektiva.

Däremot är inte solceller en annan fastighetsinstallation där du bara sätter upp panelerna på taket och räknar med att allt annat bara ska fungera. Strategi, löpande förvaltning och kommunikation har varit tre nyckelkomponenter i vår satsning som gjort den extra lyckad.

Med Eneo har vi en betrodd partner som har koll på att solcellerna producerar som de ska. Då blir också vår kommunikation mer trovärdig. Vi har fått stort genomslag i media och branschen i stort genom artiklar, invigningar och seminariemedverkan. Det har inspirerat både våra kunder och konkurrenter till större och säkra hållbarhetssatsningar. Det vinner vi alla på.”


Lars Edberg
Chef Förvaltning på AFA Fastigheter

2 sätt att bygga solceller på

PPA

Ägande: Leverantören äger solcellsanläggningen men solcellerna är installerade på ditt tak eller mark

Underhåll: Leverantören ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Din organisation betalar ett fast pris per kWh producerad solel. Precis som när du betalar för din vanliga el.

Ansvar: Leverantören tar all risk

Bygga själv

Ägande: Som ett klassiskt byggprojekt där du äger anläggningen och upphandlar konsulter vid behov

Underhåll: Din organisation ansvarar för drift och förvaltning

Ekonomi: Stor initial ekonomisk investering som betalas av genom att du köper mindre el från nätet

Ansvar: Din organisation tar all risk

Hur kan vi hjälpa er?

Vi på Eneo är kunskapsledande inom solceller och är en betrodd partner för fastighetsägare. Vi ser solceller ur ett större perspektiv som gör att din organisation kan få ut största möjliga värde av er hållbarhetssatsning.

Eneo erbjuder kundanpassade solcellslösningar. Vi bygger anläggningar och genomför olika typer av konsultprojekt. Helt efter era behov. Enkelt sagt kan vi hjälpa er med allt som har med solceller att göra.

Välkommen att ta kontakt med oss för att ta reda på vad just ni kan vinna på solceller!

Carina

Carina Thyselius
Kundansvarig Specialist
carina@eneosolutions.se
+46 736 84 46 44

Vad kan vi göra för er?

FÖR- & EFTERARBETE

Konsultstöd

  • Utveckla en genomtänkt strategi för solceller
  • Utred er potential och vilka hinder som finns för solceller
  • Kommunicera er satsning korrekt och integrera i hållbarhetsredovisningen

ALTERNATIV 1

PPA – en helhetslösning

  • Vi bygger, äger och förvaltar projektet
  • Vi tar fullt ansvar för all ekonomisk och juridisk risk
  • Ni köper solelen för ett fast, långsiktigt pris per kWh

ALTERNATIV 2

Stöd vid ert eget projekt

  • Vi skapar ert förfrågningsunderlag och utvärderar leverantörer
  • Vi projektleder byggnation ända till slutbesiktning
  • Vi förvaltar projektet (även för redan existerande anläggningar)