Vi som jobbar på Eneo

Wilhelm Löwenhielm
Grundare och COO

Bakgrund: Boston Consulting Group och Nordic Environment Finance Corporation. Civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm. Styrelseordförande branschföreningen Svensk Solenergi.

wilhelm@eneosolutions.se
+46 722 46 49 40

Hans Viken
Ansvarig offentlig sektor

Bakgrund: Chefsroller inom segmentet fastighetsenergi på bl.a. Schneider Electric. Byggnadsingenjör från Luleå Tekniska Universitet och MBA från Handelshögskolan, Stockholm.

hans@eneosolutions.se
+46 70 675 55 79

Eric van Alphen
Kundansvarig specialist

Bakgrund: Affärsutvecklare på Alfa Laval (Sverige, Kina) och IBM Global Technology Services. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

eric@eneosolutions.se
+46 72 730 32 30

Lina Larsson
Teknisk Projektledare

Bakgrund: Tekniska roller på SKF och Coor. Civilingenjör från Linköpings Universitet och Warsaw University of Technology.

lina@eneosolutions.se
+46 702 18 99 99

Richard Nicolin
Grundare och finanschef

Bakgrund: Investeringsarbete på Nordstjernan, strategikonsult på Bain. Civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm och civilekonom från Handelshögskolan, Stockholm.

richard@eneosolutions.se
+46 707 88 84 59

Mikael Ronge
Projektchef

Bakgrund: Projektledare geoenergi på Lafor Energientreprenader, teknisk projektledare på bl.a. Atlas Copco och Alten. Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.

mikael@eneosolutions.se
+46 70 350 82 80

Evalotta Steiner
Business controller

Bakgrund: Controller på Rädda Barnen, NEC Scandinavia, Cellectricon. Kandidatexamen företagsekonomi från Karlstad Universitet, masterexamen redovisning & finansiering från Handelshögskolan, Göteborg.

evalotta@eneosolutions.se
+46 730 50 38 38

Alexander Rudberg
People Operations

Bakgrund: Marknadsföringsroller på Söderberg & Partners, Telenor. Kandidatexamen företagsekonomi från Stockholms Universitet och Bocconi University. Masterexamen i Operations Management från Stockholms Universitet.

alexander@eneosolutions.se
+46 76 226 00 77

Joar af Ekenstam
Ansvarig Stora företag

Bakgrund: Ansvarig affärsutveckling Norden EY FSO, chefsroller på SEB, strategikonsult Capgemini, ABB, Vattenfall. Civilingenjör Teknisk Fysik och Civilekonom Uppsala Universitet.

joar@eneosolutions.se
+46 707 593 007

Johan Tedestål
Analyschef

Bakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi på Handelshögskolan, Stockholm.

johan@eneosolutions.se
+46 736 44 08 78

Annelie

Annelie Westén
Analytiker

Bakgrund: Slutför Civilingenjörsexamen inom Hållbar Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

annelie@eneosolutions.se
+46 (0)722-05 46 90

Christopher Sidgwick
Affärsutvecklare

Bakgrund: Marknadsföringsroll på Söderberg & Partners. Amfibiesoldat inom Försvarsmakten. Slutför kandidatexamen i Global Management på Stockholms Universitet.

christopher@eneosolutions.se
+46 70 233 40 51

Carina

Carina Thyselius
Kundansvarig Specialist

Bakgrund: Head of Client Services på Sitrus Agency, VP och Business Unit Manager på Citat AB. Integrerat ledarskap IFL, Handelshögskolan, Ekologisk Ekonomi på MDH och Civilingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

carina@eneosolutions.se
+46 736 84 46 44

Matilda Hjalte
Projektledare Marknadsföring/Kommunikation

Bakgrund: Föreläsare inom nationalekonomi på Ekonomifakta. Politices kandidatexamen från Linköpings universitet. Masterexamen i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

matilda@eneosolutions.se
+46 730 352 568

Harald Överholm
Grundare och VD

Bakgrund: Investeringsarbete på Sustainable Technologies Fund. Rådgivare i miljöteknik för bl.a. WWF, Energimyndigheten.
Doktor i industriell ekonomi från Cambridge University.

harald@eneosolutions.se
+46 704 19 86 91

Ellen Ekblom
Customer Success-chef

Bakgrund: Managementkonsult på Capgemini Consulting. Mastersexamen i redovisning och finansiering från Handelshögskolan, Stockholm, kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds Universitet.

ellen@eneosolutions.se
+46 736 41 20 38

Johanna

Johanna Eriksson
Junior Controller

Bakgrund: Slutför Masterexamen i innovation-och tillväxtekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Politices kandidatexamen från Linköpings universitet med utlandsstudier vid University of New South Wales, Sydney.

johanna.eriksson@eneosolutions.se
+46 70 438 42 34

Lucas Molin

Lucas Molin
Analytiker

Bakgrund: Slutför Civilingenjörsexamen inom Industriell Ekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.

lucas@eneosolutions.se
+46 (0) 768 778760

Kristina Juhlin

Kristina Juhlin
Teknisk Projektledare

Bakgrund: Geoenrgikonsult på Sweco, geofysiska fältarbeten för Uppsala Universitet. Kandidatexamen geovetenskap från Uppsala Universitet.

kristina@eneosolutions.se
+46 (0)73-56 25 433

Eneos rådgivare

Hans Andréasson

Ordförande för Mannheimer & Swartlings energigrupp.

Kjell Hasslert 

Ordförande i fastighetsbolaget Jernhusen. Tidigare VD för Telgekoncernen.

Dr Göran Hellström

Internationellt ledande forskare i geoenergi sedan 1980-talet.

Dr Karl-Henrik Robèrt

Grundare av hållbarhetsorganisationen Det Naturliga Steget.

Maria Wetterstrand

Före detta riksdagsledamot och språkrör för Miljöpartiet. Ordförande för Miljömålsrådet.

Hans von Uthmann

Före detta vice VD för Vattenfall samt VD för Svenska Shell.