Solceller för
företag

Nordic Choice-gruppens spa Yasuragi har som ambition att bli så hållbara som möjligt. Solceller är ett starkt verktyg. Men det fanns många frågeställningar innan solcellerna kunde installeras. Känner du igen dig?

Läs mer
Person med säkerhetsutrustning på tak med utsikt över stadshuset i Stockholm. Solcellers hållbarhet beror på flera saker. Bland annat vart panelerna är producerade.

Solceller för
fastighetsägare

Som fastighetsbolag är man lyhörd för hyresgästernas behov. AFA fastigheter ville stärka sin hållbarhetsprofil. Men samtidigt säkerställa en riskfri lösning som inte belastade egna driften. Känner du igen dig?

Läs mer

Solceller för
kommuner & regioner

Järfällas fastighetsförvaltning skulle genomföra ett modigt politiskt beslut: att bygga och förvalta 1 MW solceller. Det krävde specialistkompetens och tid som inte fanns i den egna organisationen. Känner du igen dig?

Läs mer

Vad våra kunder säger

”Det har varit ett jättebra samarbete där Eneo varit lyhörda för oss som kommun och tillmötesgående med våra behov. Väldigt flexibla och professionella”

Emanuel Olofsson – Förvaltningschef, Järfälla kommun

”Tack vare Eneos expertis har vi kunnat ta del av alla värden solceller skapar. De har hjälpt oss med solcellssatsningar som också håller i långa loppet”

Lars Edberg – Fastighetschef, AFA fastigheter

Vad kan vi göra för er?

FÖR- & EFTERARBETE

Konsultstöd

  • Utveckla en genomtänkt strategi för solceller
  • Utred er potential och vilka hinder som finns för solceller
  • Kommunicera er satsning korrekt och integrera i hållbarhetsredovisningen

ALTERNATIV 1

PPA – en helhetslösning

  • Vi bygger, äger och förvaltar projektet
  • Vi tar fullt ansvar för all ekonomisk och juridisk risk
  • Ni köper solelen för ett fast, långsiktigt pris per kWh

ALTERNATIV 2

Stöd vid ert eget projekt

  • Vi skapar ert förfrågningsunderlag och utvärderar leverantörer
  • Vi projektleder byggnation ända till slutbesiktning
  • Vi förvaltar projektet (även för redan existerande anläggningar)

50

Vi äger och förvaltar 50 anläggningar.

1577

Vi har sparat över 1577 ton koldioxid.

70

Vi har utfört 70 konsultprojekt.

Några av våra kunder